Patientsikkerhed

Hvis du har oplevet en utilsigtet hændelse på klinikken, så har du mulighed for at indrapportere hændelsen til Styrelsen for Patientsikkerhed. En utilsigtet hændelse er f.eks. når du eller din pårørende falder og slår sig fordi gulvet er vådt eller hvis du falder ned af briksen eller lign. Kort fortalt er det en hændelse som det ikke var meningen skulle ske.


Link til pjece fra Styrelsen for Patientsikkerhed – “Hjælp os med at blive endnu bedre”. Vi hjælper dig gerne, hvis det er nødvendigt.

Patienterstatning

Hvis der sker skade på dig i forbindelse med behandling, som er foregået på klinikken, har du mulighed for at indrapportere hændelsen til Patienterstatningen.

Hvis du skulle ønske at klage over behandlingen du har modtaget på klinikken, kan dette gøres via Styrelsen for Patientklager.