Akkreditering er en kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ, i dette tilfælde Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), vurderer hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder. Akkreditering er en del af arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), der kort fortalt er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Formålet med DDKM er simpelt, at:

  • sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
  • skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
  • forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet

DDKM består altså i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

Klinikken havde d. 05/03-2021 i denne forbindelse besøg af et surveyteam, der skulle vurdere hvorvidt klinikken levede op til disse standarder, der omhandler alt fra patientsikkerhed til den faglige kvalitet i behandlingen til hygiejne på klinikken og forebyggelse af utilsigtede hændelser, identitetsforvekslinger samt IT-sikkerhed m.m.

Klinikken opnåede resultatet: Akkrediteret
Derudover var det uden anmærkninger, hvilket vi naturligvis er meget stolte over og meget tilfredse med!

Kort fortalt betyder det, at når du besøger klinikken Fysioterapeut Mogens Samuelsen, så er du garanteret at klinikken lever op til alle gældende standarder indenfor sundhedsvæsenet.