Besøg os
Jernbanegade 4, 9500 Hobro
Besøg os
Storegade 51-53, 9560 Hadsund
Ring til os
+ (45) 98 52 12 52
Send os en mail
mogens@fyssam.dk

Sygesikring Danmark

Den enkelte patient kan henvende sig med eller uden lægehenvisning. Vi gør opmærksom på, at klinikken ikke har overenskomst med den offentlige sygesikring.

Vi gør desuden opmærksom på, at der ikke ydes tilskud til følgende hold:

  • Stimulastik
  • Efterfødselshold

 

Har patienten en henvisning fra egen læge og er medlem af sygesikring Danmark gives følgende tilskud:

  • 133,- kr. til første konsultation.
  • 88,- kr. til efterfølgende konsultation.
  • 30,- kr. til tidskrævende indsats
  • 59,- kr. til holdtræning

Alle priser kan ses på www.sygesikring.dk.

 

Forsikring

Har patienten en sundhedsforsikring og en henvisning fra egen læge, dækker sundhedsforsikringen ofte beløbet. Dog bør den enkelte patient altid selv undersøge betingelserne hos sin egen sundhedsforsikring.

Er der tale om en forsikringsskade, skal patienten ligeledes have en henvisning, og de fleste forsikringsselskaber dækker herefter udgifterne. Dog bør den enkelte patient igen selv undersøge betingelserne hos eget forsikringsselskab.

Vederlagsfri behandling

Klinikken har indgået en aftale med Mariagerfjord Kommune om behandling og træning af denne gruppe borgere, der har ret til gratis fysioterapi, også kaldet vederlagsfri fysioterapi.

I 2008 overtog kommunerne ansvaret og forpligtelserne, hvilket også kaldes myndighedsansvaret, fra regionerne. Samtidig blev der åbnet for, at kommunerne selv kunne tilrettelægge, hvilke valgmuligheder og tilbud patienterne skulle have.

I Mariagerfjord Kommune har man altså besluttet at give patienterne helt frit valg fx blandt vores klinik, klinikker inden for den offentlige sygesikring samt kommunens egne terapeuter.

For os at se er der mange faglige udfordringer i arbejdet med disse patienter, da det er en patientgruppe, der har mange facetter. Der er noget livsbekræftende i at se folk blive mere og mere selvhjulpne. Vi vil her på klinikken vægte træning i særlig høj grad, som foregår på små hold, hvor niveauet inddeles efter funktionsevne. Ydermere giver det også borgeren mulighed for selv at vælge den fysioterapiklinik med netop de kompetencer og faciliteter, de har brug for.

Af patientgrupper, der har ret til vederlagsfri fysioterapi kan bl.a. næves: Mennesker med blodprop i hjernen/hjerneblødning, Parkinsons sygdom, dissemineret sclerose og kronisk leddegigt m.fl.

I alle tilfælde skal der ligge en lægelig vurdering og henvisning bag, før patienten kan få sin fysioterapeutiske behandling betalt.